Call us: 070-555 70 65 | info@barnenshus.cc

Månadsavgift

Barnens Hus / Månadsavgift

Från och med den 1 januari 2020 höjs avgifterna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Jönköpings kommun, då reduceringen av avgiften tas bort. Samtidigt höjs inkomsttaket i maxtaxan till 49 280 kronor i enlighet med Skolverkets rekommendationer och lovtaxan för fritidshem slopas.

Månadsavgiften beräknas enligt nedan fr.o.m 2020-01-01.

Avgift för 2020
Barn 1-3 år Barn 1 (yngst) Barn 2 Barn 3*
Procent av hushållets samlade inkomst 3 % 2 % 1 %
Högsta avgift/månad 1 478 kr 986 kr  493 kr

Avgift för 2020
Barn 3-5 år Barn 1 (yngst) Barn 2 Barn 3*
Allmän förskola 525 timmar per år Avgiftsfritt Avgiftsfritt Avgiftsfritt
Procent av hushållets samlade inkomst 2,25 % 1,50 % 0,75 %
Högsta avgift/månad 1 109 kr 739 kr 370 kr

* Barn 4 eller fler: avgiftsfritt

Avgiftsfritt gäller från och med augusti månad det år barnet fyller 3 år.

Allmän förskola gäller endast de tider som förskolan anvisar.

Avgiften betalas under 12 månader per år (och beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad).

Källa: Tabellen är hämtade från Jönköpings kommuns hemsida, här.