Call us: 070-555 70 65 | info@barnenshus.cc

Anmälan till köplats

Kontakta oss / Anmälan till köplats

Är ditt barn i behov av förskoleplats?
Hos oss på Barnens Hus kan barn placeras i kö redan från dagen de föds. Anmäl barnet till vår kö genom att fylla i blanketten nedan. Posta eller e-posta blanketten till oss.

Barnet placeras i kö fr.o.m. anmälningsdatum. Vi praktiserar syskonförtur. 

 

+ 3 = 5